Styrelsen

Styrelsen vårterminen 2017 ser ut som följer:
FörstRen – Jennifer Lindahl
Vajans ordförande och flockens naturliga ledare. Den ren som håller hårdast i benet och dricker lingon som sig bör.
RenSkriva – Ebba Abelsson
Sekreterare. Skriver alltid rent och missar aldrig något Förstren säger. Hittas alltid vid Förstrens sida och hjälper till att styra flocken rätt vid samsittningar.
AnRen – Sandra Falck
Vis och klok men inte nödvändigtvis gammal. Med sin bjällra tappar FörstRen och flocken aldrig bort henne. Finns för stöd för gamla och unga vajor. Visar hur lingon ska drickas.
RenRaka – Emelie Sundin
Vajans ekonomiskt ansvarige. Tycker om Norrlands guld och gröna skogar. Hon håller hårt i pengapungen och ser till att vajans kapital förs vidare till framtida generationer.
BaRen – Märta Palmér
Dryckesansvarig i Vajan. Hon ser till att ingen vaja går törstig. Hon vet vad som dricks till vad men vet att lingon passar till allt.
SiRen – Signe Bergsten
Informationsansvarig. Hon sprider Vajans budskap över fjället, håller sig ajour med det senaste och uppdaterar Vajan om vad som gäller.
FixaRen – Petronella Lundin
Fixar, pysslar och donar så att flocken känner sig hemma, så väl på gärden som på Kammaren. Med kameran är hon snabb så att alla renar fastnar vare sig de vill eller inte.
MataRen I – Rebecca Pettersson
Matansvarig. Ingen vaja går hungrig för MataRen vet hur man utfodrar sin flock. Det är en kulinarisk njutning varje gång gärdets bord dukas upp med norrländska läckerheter.
MataRen II – Linnea Kjellberg
Även hon en klippa i köket och vet hur palten ska rullas och hur surströmmingen ska rensas.
FyllRen I – Michaela Henriksson
Som FyllRen hoppar man in när andra renar i styrelsen saknas. En allt- i-allo som är till ovärderlig hjälp för flocken, men framförallt för MataRenarna. På styrelsemöten ansvarar även FyllRenarna för fikat.
FyllRen II – Frida Hodell
Som FyllRen hoppar man in när andra renar i styrelsen saknas. En allt- i-allo som är till ovärderlig hjälp för flocken, men framförallt för MataRenarna. På styrelsemöten ansvarar även FyllRenarna för fikat.
ExtRen – Vakant
När det finns många glada och peppade Vajor som vill engagera sig i styrelsen kan ExtRensposten aktiveras! Likt FyllRenarna är ExtRen en viktig del av flocken som hjälper till där det behövs.